Selecteer een pagina

Hulp op Afstand

U HEBT BESLOTEN OM HET TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSPERSONEEL VAN QOMPUTER TE VRAGEN OM HULP OP AFSTAND. VOORDAT DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING HET PROBLEEM PROBEERT OP TE LOSSEN, MOET U EEN PROGRAMMA DOWNLOADEN WAARMEE TOEGANG OP AFSTAND OP UW COMPUTER MOGELIJK IS. U ACCEPTEERT DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN TECHNISCHE ONDERSTEUNING OP AFSTAND.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING OP AFSTAND KAN NIET WORDEN VERLEEND ZONDER GESPECIALISEERDE SOFTWARE TE DOWNLOADEN EN TE STARTEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN, VERLAAT DAN DEZE PAGINA.

  • De mogelijkheid voor Qomputer om op afstand toegang te krijgen tot uw computer vergroot ons vermogen om uw technische probleem snel op te lossen aanzienlijk. U begrijpt dat u, door dergelijke hulp aan te vragen, het technische ondersteuningspersoneel van Qomputer toegang geeft tot en controle geeft over uw computer.
  • Door dit te doen, kunt u het technische ondersteuningspersoneel van Qomputer toegang geven tot bestanden die zich op uw computer bevinden. Daarom aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen in de bureaubladinhoud of systeeminstellingen.
  • Door deze algemene voorwaarden te accepteren, erkent u dat interventies op afstand in sommige gevallen gegevens- en/of softwarebeschadiging op uw computer kunnen veroorzaken. Daarom raadt Qomputer expliciet aan dat u een back-up maakt van de gegevens op uw computer voordat u technische ondersteuning op afstand accepteert. Als u geen back-up van uw gegevens maakt, loopt u het risico op onherstelbaar verlies van dergelijke gegevens en is Qomputer niet aansprakelijk voor gegevensverlies of extra kosten van derden, ongeacht de oorzaak.
  • Qomputer maakt gebruik van “Splashtop SOS” om hulp op afstand te bieden. Na het downloaden en starten van “Splashtop SOS” geeft u de 9-cijferige code door aan het technische ondersteuningspersoneel. Hierna wordt de beveiligde end-to-end verbinding tot stand gebracht. Deze verbinding kan op elk moment worden verbroken door één van de partijen (door u of door Qomputer). Qomputer waarschuwt ervoor dat als u de communicatie tijdens de sessie onderbreekt, dit ertoe kan leiden dat uw computer defect raakt.
  • ISL Light clientprogrammalicentieovereenkomst
  • De technische ondersteuningsmedewerkers van Qomputer zijn bekend met de functies van “Splashtop SOS”.
  • Qomputer moet er expliciet op wijzen dat zelfs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de mogelijkheid van materiële of immateriële schade, in verband met technische assistentie op afstand, niet volledig kan worden uitgesloten. Dergelijke schade kan voortvloeien uit het falen van de verbinding tussen uw computer en de technische ondersteuning van Qomputer, de samengestelde effecten van computerinfiltraties, software, hardware en andere factoren.

Als u deze algemene voorwaarden accepteert, download dan “Splashtop SOS” via de onderstaande link.